"Ikaw Ra" lyrics. Based on English Hymns, 1985–Present. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Kinsa man ang makabatok kanato? List of songs, cross-reference info, sheet music, and audio recordings. Hosanna in the highest. P: Apan sa dili pa kita mopadayon, mangayo una kita ug pasaylo sa Dios, tungod sa mga sala nga atong nabuhat batok sa atong kaugalingon, sa atong banay, sa atong katilingban, ug batok sa Dios. Sa sambingay sa Manluluwas bahin sa tanum nga parras ug sa mga sanga, Siya miingon: “Pabilin kamo kanako, ug pabilin ako kaninyo. ... MAGADAYEG By Augmented 7th Band Magaawit, magadayeg Magasimba Kanimo lamang Igabayaw ug ituboy ang Imong pangalan Imong gugma di hitupngan Diyos nga balaa'g gamhanan Pagadaygon ug simbahon Ang buhi Mong ngalan Pasidunggan, himayaon Amo kang simbahon CHO: Tanang may gininhawa Mudayeg ug mo simba Kanimo Tibuok kalibutan Musimba sa … verse 3: hari ko igsoon ko kanunay nga kauban ko amahan ug anak ug espiritu. A7 Adlaw'ng tanan nag-asoy Dm Sa istoryang balaan, Bb Nagsangyaw sa maayong balita A7 Sa katawhan. (Koro) 200 songs. T: Ginoo, pasayloa kami! Kinsay makabatok kanato? Churos: Kay ang Ginoo naku Gamhanan Kay ang Ginoo naku Balaan Kay ang Ginoo naku tag-iya sa tanan Kay ang Ginoo naku masaligan Kay ang Ginoo naku … Kay kanunay kauban Ka, Walay angay nga kahadlokan Kay kanako nagtipig Ka. Ang Ginoo akong magbalantay Wala nay magmakulang pa kanako Sa lunhaw'ng sibsibanan Iya 'kong gidala Sa tubig nga malinaw gihupay ki'ng kalag Sa matarung nga dalan Iya 'kong gipalakat Matinud-anon Siya sa Iyang saad Ug bisan mutabon ang landong sa kamatayon Wa akoy kahadlokan kay anaa Siya Sa kanunay Iya akong gibusog Taliwala sa akong mga kaaway Buhong sa panalangin sa … (Koro) Ang kalibutan nangandoy kanimo Ginoo, Ug nagpaabot sa imong langitnong gasa Ikaw gayud ang among baruganan, ginoo Natingban sa kalig-on Natugub ka sa gugma. C/T: Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Kuya Bryan Lyrics "Ikaw Ra" (feat. Gugma Lyrics: KC Philly: / Ingon sila bata pa ta / Wa tay angay og dili ta pwede / Padulong pa mo pabalik nami / Maybe sakto mo og sayop ra mi / Jermz: / Kay ang gugma nga akong na saksihan Chorus Kay ang Ginoo nako gamhanan Kay ang Ginoo nako balaan Kay ang Ginoo nako tag-iya sa tanan Kay ang Ginoo nako masaligan Kay ang Ginoo nako malauman (Hilom) Ang atong tubag ”Ginoo, pasayloa kami!” P: Kay wala man kami magsimba kanimo kanunay, nangayo kami ug pasaylo, Ginoo. Bisan kusu-kusuon sa mga problema Bisan muagi'g kalayo sa pagsulay Diha kanimo Oh Dios may kadaugan ko. Hosanna sa kahitas-an. Index of hymnbooks and other collections published by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Osana sa kahitas-an. Maingon nga ang sanga sa iya rang kaugalingon dili makabunga, gawas kon magapabilin kini sa tanum, sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kon magapabilin kamo kanako.” 2 verse 2: akong dios o jesus ang akong manunubos giluwas mo ako ug gipangga mo. All: Holy, Holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Osana sa kahitas-an. daygon ang nagaanhi sa ngalan sa ginoo hosanna sa kahitas-an. Sa Diosnong himaya C7 Ang kalibutan nag-awit F Sa Diosnong gugma. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Dios sa kahagahuman. Dayegon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Cebuano Christian Song Lyrics [eljqdd1jk741]. Kon ang atong Dios dapig kanato? Bisan kusu-kusuon sa mga problema Bisan muagi’g kalayo sa pagsulay Diha Kanimo O Dios may kadaugan ko. Dili ko mabalaka kay kanunay kauban ka, walay angay nga kahadlokan kay kanako nagtipig ka. Cebuano. Tungod sa imong kaayo Ref: Giluwas mo ako gikan sa sala Ug kanunay imong gipakita Sa kaayo nga way sukod Unsaon ko karon pagbalus Kanimo niining tanan (Repeat Ref) SANCTUS: Santos (bisaya) Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Salig sa Pulong, ’yang saad matuod, Kang Cristo ang tanan Amen, Yuta molabay, ’yang pulong motunhay, Nasulat kini kanunay. Kinsa man? 4. santos santos santos santos nga ginoo dios sa kagahuman puno ang langit ug yuta sa imong himaya hosanna sa kahitas-an. Jay-R Siaboc) Kada adlaw ikaw ra ang gihandum sa kanunay Kumpleto kung makita ang imong dagway Pasensya kung naglalis ta Wa man gyud nako tuyoa Unsaon man grabe ka kaselosa Pero kaila man ka nako Dapat di ka masuko Kay loyal man ko permi nimo